Корично изображение Книга

Interpersonal communication in organizations /

Основен автор: Klauss, Rudi.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Academic Press 1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30.3 .K585 1982