Корично изображение Книга

The future of economic history /

Основен автор: Field, Alexander J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston Kluwer. Nijhoff Publishing 1987
Серия: Recent Economic Thought
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HB75 .F88 1986