Корично изображение Книга

Critical thinking : an anthology for composition /

Основен автор: Zucker, Jack.
Други автори: Konigsberg, Ira.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: [New York] Macmillan c1969
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PE1122 .Z8 1969