Корично изображение Книга

Matters of fact and of fiction : essays 1973-1976 /

Основен автор: Vidal, Gore, 1925-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Random House, 1977.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: AC8 .V43 1977