Корично изображение Книга

Light water : how the nuclear dream dissolved /

Основен автор: Bupp, Irvin C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Basic Books, Inc., Publishers 1978
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9698.A2 B78 1978