Корично изображение Книга

Theoretical criminology /

Основен автор: Vold, George B.
Други автори: Bernard, Thomas J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Oxford University Press 1986
Издание: 3rd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6035 .V6 1986