Корично изображение Книга

Correcting taxes for inflation /

Основен автор: Fellner, William John, 1905-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington, D.C. American Enterprise Institute for Public Policy Research 1975
Серия: Domestic affairs study ; 34
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HJ2381 .F43 1975