Корично изображение Книга

On politics and education /

Основен автор: Locke, John, 1632-1704.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Van Nostrand , [c1947]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JC153 .L79 1947