Корично изображение Книга

Small business reporter : financing small business /

Основен автор: Stern, Susan.
Други автори: Cingolani, Melodie.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: San Francisco Bank of America c1976
Серия: Small business reporter
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD69.S6 F5 1976