Корично изображение Книга

Putting the work ethic to work : a Public Agenda report on restoring America's competitive vitality /

Основен автор: Yankelovich, Daniel.
Други автори: Immerwahr, John.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York The Public Agenda Foundation 1983
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD4905 .Y3 1983