Корично изображение Книга

Historical outlines of English sounds and inflections /

Основен автор: Moore, Samuel, 1877-
Други автори: Marckwardt, Albert Henry.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Ann Arbor, MI George Wahr Publishing Company 1962, c1951
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PE1133 .M7 1962