Корично изображение Книга

Advertising and social change /

Основен автор: Berman, Ronald.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Beverly Hills : Sage Publications , 1981.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection HF5813.U6 B39 1981