Корично изображение Книга

Toward a national urban policy /

Основен автор: Moynihan, Daniel P. 1927-2003.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Basic Books, Inc., Publishers 1970
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HT123 .T66 1970