Корично изображение Книга

Diagnostic microbiology /

Основен автор: Finegold, Sydney M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: St. Louis The C.V.Mosby Company 1986
Издание: 7th
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QR67 .B33 1986