Корично изображение Книга

A passion for books /

Основен автор: Powell, Lawrence Clark, 1906-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cleveland, New York The World Publishing Company , 1958.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Z992 .P65 1958