Корично изображение Книга

Assaults on women : rape and wife beating /

Основен автор: Jaffe, Natalie.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Public Affairs Committee 1980
Издание: 1st ed
Серия: Public affairs pamphlet ; no. 579
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6626 .J33 1980