Корично изображение Книга

Strategic analysis, selection and management of R&D projects /

Основен автор: Merrifield, D. Bruce.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Amacom 1977
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30.4 .M47 1977