Корично изображение Книга

The history of the Russian Revolution /

Основен автор: Trotsky, Leon, 1879-1940
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Victor Gollancz 1932
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK265 .T773 1932