Корично изображение Книга

Sutter of California : a biography /

Основен автор: Dana, Julian, 1907-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Westport, Conn. Greenwood Press [1974]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: F865 .S948 1974