Корично изображение Книга

Welfare reform in America: perspectives and prospects /

Основен автор: Sommers, Paul M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston Kluwer-Nijhoff 1982
Серия: Middlebury Conference series on economic issues 2nd, 1980
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV91 .W47 1982