Корично изображение Книга

Type and typography : the designers type book /

Основен автор: Rosen, Ben.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Reinhold Pub. Corp [1963]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large Z250 .R79 1963