Корично изображение Книга

Capital budgeting : top management policy on plant, equipment, and product development /

Основен автор: Dean, Joel, 1906-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Columbia University Press 1964
Издание: 7th printing
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD50 .D4 1964