Корично изображение Книга

London music in 1888-89 /

Основен автор: Shaw, George Bernard, 1856-1950.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Dodd, Mead & company , 1961.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: ML286.8.L5 S38 1961