Корично изображение Книга

Student work manual for Introductory clinical pharmacology /

Основен автор: Scherer, Jeanne C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Philadelphia, Pa. Lippincott c1982
Издание: 2nd ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage RM300 .S264 1982 Suppl