Корично изображение Книга

Television : the critical view /

Основен автор: Newcomb, Horace.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Oxford University Press 1986
Издание: 4th
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1992.3.U5 T42 1986