Корично изображение Книга

Neutral networks for economic and financial modelling

Основен автор: Bose, Nirmal K. 1940-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London International Thomson Computer Center 1996