Корично изображение Книга

Corelli : his life,his work /

Основен автор: Pincherle, Marc , 1888-
Други автори: Russel, Hurbert E.M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York W.W.Norton & Company,Inc. 1956
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: ML410.C797 P51 1968