Корично изображение Книга

The art of directing /

Основен автор: Kirk, John W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont A division of Wadsworth, inc 1985
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN2053 .K54 1985