Корично изображение Книга

Guide to Graduate Education in Urban and Regional Planning /

Основен автор: Patton, Carl V.
Други автори: Reed, Kathleen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Association of Collegiate Schools of Planning 1986
Издание: Fifth
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HT167 .G84 1986