Корично изображение Книга

The American literary tradition 1607/1899

Основен автор: Miller, James Edwin, 1920-
Други автори: Hayden, Robert Earl., O'Neal, Robert.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Glenview, Ill. Scott, Foresman c1973
Серия: [America reads]