Корично изображение Книга

Theory of probability /

Основен автор: Munrou, M. E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw-Hill Book Co. 1951
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA273 .M9 1951