Корично изображение Книга

The futures game /

Основен автор: Teweles, Richard J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Maidenhead McGraw-Hill 1987
Издание: 2nd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG6046 .T45 1987