Корично изображение Книга

Women and minorities in banking : shortchanged update /

Основен автор: Simcich, Tina L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Praeger 1977, c1976
Серия: Praeger special studies in U.S. economic, social, and political issues
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD6073.B32 U57 1977