Корично изображение Книга

The advisors: Oppenheimer, Teller, and the superbomb /

Основен автор: York, Herbert F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: San Francisco : W.H.Freeman and Company ; 1976.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: UG1282.A8 Y67 1976