Корично изображение Книга

Decision models in academic administration /

Основен автор: Heinlein, Albert C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Kent : The Kent State University Press, 1973.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LB2806 .D37 1973