Корично изображение Книга

Economic development for Eastern Europe /

Основен автор: Kaser, Michael Charles.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Macmillan Publishing Co. 1968
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC244 .E24 1968