Корично изображение Книга

Sociological theory : a book of readings /

Основен автор: Coser, Lewis Alfred.
Други автори: Rosenberg, Bernard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Illinois Institute for International Economics 1982
Издание: 5th
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM51 .C645 1982