Корично изображение Книга

The Republican era, 1869-1901; a study in administrative history.

Основен автор: White, Leonard Dupee, 1891-1958.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : The MacMillan Company, 1958.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JK231 .W5 1958