Корично изображение Книга

Desktop publishing with WordPerfect for Windows /

Основен автор: Dashefsky, H. Steven.
Други автори: Sax, Nancy.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Windcrest/McGraw-Hill 1992
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Z286.D47 D37 1992