Корично изображение Книга

Food deficits and agricultural policies in Sub-Saharan Africa /

Основен автор: Lofchie, Michael F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: San Francisco, Calif. THe Hunger Project Paper c1984
Серия: Hunger Project Papers
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9017.A2 L6 1984