Корично изображение Книга

Rilke on love and other difficulties : Translations and considerations of Rainer Maria Rilke /

Основен автор: Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.
Други автори: Mood, John J. L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Norton [1975]
Издание: [1st ed.]
Серия: Selected works
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PT2635.I65 A6 1975