Корично изображение Книга

Statistics for the 21st century : proposals for improving statistics for better decision making /

Основен автор: Duncan, Joseph W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago IRWIN Professional Publishing 1995
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA37.U55 D84 1995