Корично изображение Книга

The fabric of the heavens /

Основен автор: Toulmin, Stephen Edelston.
Други автори: Goodfield, G. J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London; New York : Hutchinson; Harper , [1961].
Серия: The Ancestry of science
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QB981 .T8 1961