Корично изображение Книга

Improving government : experiments with quality of working life systems /

Основен автор: Herrick, Neal Q.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, N.Y. Praeger c1983
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD8005.6.U5 I46 1983