Корично изображение Книга

A studio book : Roots of art : the sketchbook of a photographer /

Основен автор: Feininger, Andreas, 1906-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Viking Press, 1975.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large QH46 .F43 1975