Корично изображение Книга

Reform and regicide : the reign of Peter III of Russia /

Основен автор: Leonard, Carol S.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Bloomington Indiana University Press 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK166 .L64 1992