Корично изображение Книга

The papacy and European diplomacy, 1869-1878 /

Основен автор: Wallace, Lillian Parker, 1890-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1948].
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: BX1386 .W3 1948