Корично изображение Книга

The Maine two-footers : the story of the two-foot gauge railroads of Maine /

Основен автор: Moody, Linwood W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berkeley, Calif. Howell-North 1959
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TF675 .M56 1959