Корично изображение Книга

Sharing global resources /

Основен автор: Arad, Ruth W.
Други автори: Arad, Uxi B., McCulloch, Rachel., Pinera, Jose., Hollick, Ann L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw Hill Book Company 1980
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG55 .S44 1980