Корично изображение Книга

Leadership and effective management /

Основен автор: Fiedler, Fred Edward.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper Collins College Publishers 1974
Серия: Management Applications Series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM141 .F47 1974